Klauzula Informacyjna

 1. Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Salon z Pazurem Edyta Kruczak

Ul. Wodzisławska 88

44-200 Rybnik

edytakruczak@gmail.com

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przesłania oferty lub, świadczenia usług związanych z zakupem oraz wysyłką produktów, przesyłania informacji marketingowych dotyczących oferty znajdującej się na portalu www.drillo.co przez Salon z Pazurem Edyta Kruczak z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 88, 44-200 Rybnik, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

 • Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług związanych z zakupem i wysyłką produktów.

 

 • Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wykonania usługi.

 

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
– DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
– Biuro Rachunkowe (dane)
– DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
– Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
– InPost S.A. z siedzibą w Krakowie

Szczegółowa lista dostawców jest zamieszczona na stronie internetowej https://www.drillo.co/dostawcy

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.